Utbildning

Utbildningen består av 5 filmer som du kan se själv eller i grupp. ”Hotet” är en informationsfilm som ger en bakgrund till vad matchfixing är och vad du ska göra om du kommer i kontakt med det. ”Fixaren”, ”Skulden”, ”Talangen” och ”Spelet” är fördjupningsfilmer som inbjuder till en djupare diskussion kring olika matchfixingscenarion. Till varje film finns diskussionsfrågor och regeltext. Alla filmer är baserade på verkliga händelser men är i sin utformning helt fiktiva. Personerna i filmerna har ingen koppling till matchfixing eller otillåten vadhållning.

Hotet

Fixaren

Fixaren

Skulden

Skulden

Talangen

Talangen

Spelet

Spelet

Vanliga frågor och svar om matchfixing.

Anmäl misstänkta fall av matchfixing via den säkra länken i toppen av sidan eller ring tipstelefonen på 0703 – 00 36 63.

Ladda ner lärgruppsplanen för samtal om matchfixing